پنجشنبه 16 ارديبهشت 1400
 انتخاب وب سایت

 مرکز آموزش مهارت های بالینی

مرکز آموزش مهارتهای بالینی با هدف آموزش فراگیران رشته های پرستاری و مامایی در حیطه مهارتهای عملی،عاطفی و ارتباطی همزمان با دانشکده تأسیس گردیده است. این مرکز،این فرصت را برای دانشجویان بوجود می آورد که درمحیطی ایمن، کاملاً آرام و بدون اضطراب، قبل از مواجهه با بیمار واقعی، تعداد زیادی از مهارت های عملی و ارتباطی را بیاموزند و با آمادگی بیشتر بر بالین بیمار حاضر شوند. همچنین با ایجاد شرایط مناسب و به ویژه به صورت کارگاهی، افزایش مهارت دانشجویان در این حیطه ها را باعث گردد.

این مرکز درچهاربخش پراتیک پرستاری، پراتیک مامایی و اتاق مولاژ و خانه بهداشت خدمات خود را ارائه می نماید.

 

 مهارت های بالینی پرستاری

اتاق پراتیک حدود 90 متر زیر بنا دارد و دارای کمدهای مختلف دیواری ویترینی و فایل مربوط به تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی میباشد . وسایل و تجهیزات آن شامل :

 • تخت های بیمارستانی بزرگسال و نوزاد
 • تخت ژنیکولوژی
 • تخت معاینه معمولی
 • وسایل کامل معاینه بیمار شامل ( اسپوکولم ، دستکش، چراغ معاینه ، وسایل مربوط به پاپ اسمیر ، سونوکید ، ژل لغزنده کننده و فیکساتور )
 • وسایل زایمان شامل (شان ، پنس های مختلف، سینی، گالی پات ، رسیور ، پوآر ، مولاژ مربوط به زایمان ).
 • وسایل تزریقات شامل ( انواع سرنگ ها ، پایه سرم آنژیوکت ، ست های مختلف ، میکروست ، ست مخصوص ، خون ، اسکالپ وین ، گارو ، تیغ اره ، محلول های ضد عفوفی ، پنبه ، انواع سرم و چسب
 • وسایل پانسمان شامل ( پنس ها ، گاز ، رسیور ، شان پرفوره ، گالی پات و چسب اتو کلاو ).
 • ست انما ، ظرف مخصوص انما ، وسایل بانداژ ، سرم های شستشو ، پایه سوم ، سندرکتال ، بدپن ، پاروان و پیش بند ).
 • وسایل سوندگذاری انواع سوند ادراری و کیسه .
 • وسایل کمپرس سرد و گرم شامل کیف آب گرم و آب سرد .
 • وسایل استحمام شامل ( پیش بند ، حوله بزر گ و کوپک ، صابون و شامپو ، رابرشیت و لباس بیمار.
 • وسایل لوله گذاری داخل معده : N.G.TUBE  ژل لوبریکنت گوشی و چسب ضد حساسیت .
 • ترازوی نوزاد و ترازوی بزرگسال .
 • دستگاه فشارسنج به تعداد 10 عدد و 10 عدد گوشی پزشکی و گوشی مامائی. 

 •  
 • تخته وایت برد. انواع دماسنج . کمد کنار تخت و برانکارد و صندلی چرخدار دو عدد بین و کمدهای رختکن
 • ماسک اکسیژن ، آمبوبگ در اندازه بزرگسال و کودک لوله داخل تراشه ، لوله تراکئوستومی ، لارینگوسگوپ ، کپسول اکسیژن و airway ساکشن.
 • ماکت احیا
 • چارت های مختلف بیمارستانی
 • ماکت گذاشتن لوله داخل تراشه .
 • ماکت گرفتن رگ .
 • ماکت تزریق عضلانی
 • ماکت بیمار .
 • ماکت زایمان .
 • ماکت بخیه .
 • دستگاه ECG
 • افتالموسکوپ و اتوسکوپ.
 • دستگاه دست خشک کن .
 • نوارهای ویدئویی آموزشی .
 • ماکت احیاء قلبی و ریوی با پرینتر.

 

 

لیست وسایل اتاق تشریح

اتاق تشریح به صورت مجزای از اتاق پراتیک می باشد و دارای حدود 50 متر زیر بنا است که شامل کمدهای ویترینی ، صندلی و نیروهای مخصوص می باشد .

 

 • مولاژ ستون فقرات   1 عدد
 • مولاژ لکن و جنین   1 عدد
 • نیم تنه انسان ( با عضای داخل شکم )   2 عدد
 • مولاژ نیم تنه کوچک بدن انسان   ( یک سری )
 • مولاژ گوش    1 عدد
 •  سری کامل استخوان  های  بدن  ( یک سری )
 •  مولاژ اسکلت  کامل بدن انسان   1 عدد
 • مولاژ رشد جنین  ( یک سری )
 • مولاژ قلب بزرگ   1  عدد
 • مولاژ قلب کوچک  1 عدد
 • مولاژ برش عرضی کلیه  1 عدد
 • مولاژ مغز   1  عدد
 • مولاژ چشم   1 عدد
 • مولاژ دستگاه تناسلی خارجی   1 عدد
 • مولاژ  دستگاه تناسلی داخلی  1 عدد
 • چارت های مختلف تشریح انسان
 • اسلایدهای مختلف مربوط به تشریح انسان
 • مولاژ ماهیچه
 • مولاژ قلب طبیعی  1 عدد
 • مولاژ کلیه بزرگ با غدد فوق کلیوی  1 عدد
 • مولاژ لوزالعمده و کیسه صفرا   1 عدد
 • ماکت سینه و 0000 آن  1 عدد
 • مولاژ رنگی مغز 8 تکه   1 عدد
 • مولاژ  برش طولی سر و گردن  1 عدد
 • مولاژ برش طولی کلیه طبیعی  1 عدد
 • مالت طولی انسان  1 عدد

  

 

 

 

 

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 تاریخچه
 مسئول مرکز مهارت های بالینی
 رسالت
 اهداف
 اعضای هیات علمی
 کارگاهها
 تجهیزات
 خانه بهداشت
 آناتومی
 پراتیک پرستاری
 پراتیک مامایی
 صورتجلسه مرکز مهارت های بالین