پنجشنبه 1 اسفند 1398
 انتخاب وب سایت

ساعات حضور مسئول بالین سایر مراکز بهداشتی و درمانی در نیمسال 1-96-95

  

دانشجویان گرامی : درخصوص موارد طبق برنامه زیر مسئول بالین پاسخگوی سوالات می باشد .

-      رسیدگی به مشکلات دانشجویان در کارآموزی ها

-      هماهنگی برنامه کارآموزی بیمارستان های علوم پزشکی شامل : ( طالقانی ، امام خمینی ، امیرالمومنین و خوانساری )

-      هماهنگی برنامه کارآموزی کلیه مراکز بهداشتی ، درمانی شهر و روستا

-      هماهنگی برنامه کارآموزی آزمایشگاه ها ، مدارس ، پزشکی قانونی

-      تحویل قفل و کلید بیمارستان ها

-      دانشجویانی که طبق برنامه کارآموزی لانگ می باشند جهت تهیه فیش غذا طبق برنامه زیر به مسئول بالین مربوطه مراجعه نمایند

-      شماره تماس 33412512 دانشکده علوم پزشکی خانم اقتصادی

 

ساعات حضور هفتگی کارشناس بالین ( خانم اقتصادی )

ردیف

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

1

دانشکده

 

حضور

 

2 بیمارستان امام خمینی

صبح

عصر

   

صبح

عصر

آنکال

شب

 
3

بیمارستان امیرالمومنین

و مرکز رویان

صبح ، عصر

آنکال

   

صبح ،عصر

آنکال

   
4

بیمارستان طالقانی ، درمانگاه

شماره 3

 

صبح ، عصر

آنکال

حضور

شب آنکال

 

صبح ، عصر

آنکال

 

5

درمانگاه سطح شهری،خانه بهداشت و بیمارستان خوانسار

 

 

 

صبح ، عصر

آنکال

 

مابقی ایام هفته حضور در سایر مراکز بهداشتی و درمانی می باشد .