پنجشنبه 1 اسفند 1398
 انتخاب وب سایت

ساعات حضور مسئول بالین  بیمارستان ولی عصر در نیمسال 1-96-95

  

دانشجویان گرامی : درخصوص موارد طبق برنامه زیر مسئول بالین پاسخگوی سوالات می باشد .

-      رسیدگی به مشکلات دانشجویان در کارآموزی ها

-      هماهنگی برنامه کارآموزی بیمارستان ولی عصر و امیر کبیر

-      تحویل قفل و کلید بیمارستان ها

-      دانشجویانی که طبق برنامه کارآموزی لانگ می باشند جهت تهیه فیش غذا طبق برنامه زیر به مسئول بالین مربوطه مراجعه نمایند

 

              ساعات حضور هفتگی کارشناس بالین ( خانم ذوالفقاری )

ردیف

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

1

اتاق بالین بیمارستان ولیعصر

صبح

آنکال

صبح

آنکال

صبح

آنکال

عصر

عصر

 عصر

2

اتاق بالین بیمارستان امیرکبیر

عصر

 

عصر

 

عصر

صبح

آنکال

صبح

آنکال

صبح

آنکال